Advokát pre obchodné právo

Potrebujete pomôcť a poradiť v oblasti obchodného práva?

Ako partner mnohých obchodných spoločností poskytujem právnu pomoc a zastupovanie v právnych otázkach týkajúcich sa obchodného práva.

Advokátska kancelária

JUDr. Martina Čemana vám s nimi pomôže

Osobne sa vám budem venovať

Osobne sa vám budem venovať

Aj elektronicky na diaľku

Aj elektronicky na diaľku

Moje ceny sú priaznivé

Moje ceny sú priaznivé

a vyplývajú z vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z., ktorou je garantovaná minimálna odmena advokáta.

Som tu pre vás vždy, nie len na začiatku

Som tu pre vás vždy, nie len na začiatku

Pre mojich klientov najčastejšie vykonávam tieto úkony:

  • právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
  • príprava podkladov súvisiacich so založením a vznikom obchodných spoločností (vyhotovovanie spoločenských zmlúv, vrátane ich dodatkov, spisovanie návrhov na zápis skutočností do Obchodného registra),
  • príprava a vyhotovenie interných právnych predpisov v rámci vnútropodnikovej agendy,
  • zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom ako aj orgánmi verejnej správy, správnym súdom,
  • spisovanie, príprava podkladov súvisiacich so zmenou zapísaných skutočností v OR,
  • vyhotovovanie zmlúv, listín a predsúdnych výziev,
  • prebratie komplexného zastupovania právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa v celom spektre právneho poradenstva,

“S pánom Čemanom je vždy spolupráca na profesionálnej úrovni od začiatku, počas celého procesu až do konca. Osobne nemám dôvod hľadať alebo skúšať iných právnikov. Som veľmi spokojný.”

Ing. Ondrej Salanci

Klient

Nechajte obchodné právo na právnika

A venujte sa svojmu biznisu. O všetky právne záležitosti v súvislosti s vašou obchodnou spoločnosťou sa postará naša advokátska kancelária.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.

gtag('event', 'page_view', { page_title: Služby - Obchodné právo, page_location: 'https://www.advokatsnv.com/obchodne-pravo' });