Tvorba zmlúv pre súkromné i firemné účely

Potrebujete vytvoriť zmluvu alebo listinu o právnych úkonoch?

Tvorba a uzatváranie rôznych zmlúv je neodmysliteľná súčasť života, a preto je dobré mať na svojej strane právnika, ktorý s tým má bohaté skúsenosti.

Advokátska kancelária

JUDr. Martina Čemana vám s nimi pomôže

Osobne sa vám budem venovať

Osobne sa vám budem venovať

Aj elektronicky na diaľku

Aj elektronicky na diaľku

Moje ceny sú priaznivé

Moje ceny sú priaznivé

a vyplývajú z vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z., ktorou je garantovaná minimálna odmena advokáta.

Som tu pre vás vždy, nie len na začiatku

Som tu pre vás vždy, nie len na začiatku

Pre mojich klientov najčastejšie vytváram tieto zmluvy:

 Dvoj a viacstranné právne úkony

(zmluvy, dohody):

 • Kúpne zmluvy (na byt, pozemok, rodinný dom, motorové vozidlo, autorské práva atď.) 
 • Zámenné zmluvy 
 • Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách
 • Darovacie zmluvy
 • Zmluvy o vecnom bremene a záložné zmluvy
 • Zmluvy o dielo
 • Pracovné zmluvy
 • Zmluvy o pôžičke
 • Zmluvy o výpožičke
 • Dohody o urovnaní - pokonávka
 • Nájomné zmluvy a zmluvy o krátkodobom nájme bytu
 • Time-sharingové zmluvy a leasingové zmluvy
 • Zmluvy o postúpení pohľadávky, prevzatí dlhu alebo pristúpení k záväzku
 • Zmluvy o zabezpečovacom prevode práva
 • Zmluvy o úschove, uložení veci  alebo skladovaní veci 
 • Príkazné, mandátne, sprostredkovateľské a komisionárske zmluvy
 • Zmluvy o preprave alebo ubytovaní
 • Dohody o zrážkach zo mzdy alebo z iných príjmov
 •  a iné


Jednostranné právne úkony:

 • Výpovede 
 • Odstúpenia od zmlúv
 • Ručenia
 • Čestné prehlásenia
 • Uznania dlhu
 • Verejné prísľuby
 • Verejné súťaže
 • a iné

Autorizácia zmlúv pre fyzické a právnické osoby

Predávate, kupujete alebo iným spôsobom riešite prevod nehnuteľností? Zjednodušte si a urýchlite celý proces. Vďaka autorizácií zmlúv všetko vybavíte u mňa v advokátskej kancelárii. Nemusíte navštíviť žiadneho notára ani katastrálny úrad.

“S pánom Čemanom je vždy spolupráca na profesionálnej úrovni od začiatku, počas celého procesu až do konca. Osobne nemám dôvod hľadať alebo skúšať iných právnikov. Som veľmi spokojný.”

Ing. Ondrej Salanci

Klient

Nechajte prípravu zmlúv na právnika

Dobre pripravená zmluva je poklad, ktorý môže v budúcnosti vyriešiť a predísť mnohým problémom. Neberte preto jej tvorbu do vlastných rúk, ale obráťte sa na mňa.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.

gtag('event', 'page_view', { page_title: Služby - Zmluvy, page_location: 'https://www.advokatsnv.com/zmluvy' });