Advokát pre občianske právo

Potrebujete pomôcť a poradiť v oblasti občianskeho práva?

Mojimi klientmi sú aj fyzické osoby, ktorým pomáham riešiť širokú škálu ich každodenných právnych problémov ako aj mimoriadnych osobných a iných situácií, vyžadujúcich právnu pomoc.

Advokátska kancelária

JUDr. Martina Čemana vám s nimi pomôže

Osobne sa vám budem venovať

Osobne sa vám budem venovať

Aj elektronicky na diaľku

Aj elektronicky na diaľku

Moje ceny sú priaznivé

Moje ceny sú priaznivé

a vyplývajú z vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z., ktorou je garantovaná minimálna odmena advokáta.

Som tu pre vás vždy, nie len na začiatku

Som tu pre vás vždy, nie len na začiatku

Mojim klientom najčastejšie poskytujem tieto úkony:

  • právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom ako aj komplexný manažment dokazovania v prospech klienta,
  • zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom ako aj v dedičskom konaní,
  • vyhotovovanie zmlúv a jednostranných právnych úkonov a ich pripomienkovanie, vyjadrení a iných návrhov, riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov a predsúdnych výziev,
  • vyhotovovanie žalôb vo všetkých oblastiach civilného práva vrátane žalôb o náhradu škody spôsobenou treťou osobou alebo štátom,
  • komplexné právne služby pri zakladaní občianskych združení, nadácií, a pod.
  • účasť na rokovaniach s protistranami.

“S pánom Čemanom je vždy spolupráca na profesionálnej úrovni od začiatku, počas celého procesu až do konca. Osobne nemám dôvod hľadať alebo skúšať iných právnikov. Som veľmi spokojný.”

Ing. Ondrej Salanci

Klient

Nechajte občianske právo na právnika

Zvýšte svoje šance na vyriešenie osobných právnych záležitostí s pomocou skúseného advokáta.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.

gtag('event', 'page_view', { page_title: Služby - Občianske právo, page_location: 'https://www.advokatsnv.com/pravnik-obcianske-pravo' });